Kundkommunikation för kundtjänst och servicedesk 

Kursen vänder sig till dig som tar emot samtal i företagets kundtjänst och som därmed blir ditt företags ansikte ut mot kunderna. Du som arbetar med att leverera support behöver kommunicera bra med dina användare. I samtliga fall kommer du att ha stor glädje och nytta av denna kurs.

Kursens syfte är att ge deltagarna en förståelse för den egna rollens betydelse för företaget och därtill utveckla de färdigheter i samtals- och kommunikationsteknik som gör det lättare att genomföra effektiva och trevliga samtal med kunder.

 Efter kursen kommer du att:

 • känna större stolthet över din viktiga roll för företagets anseende bland sina kunder
 • känna större säkerhet i olika kundsituationer
 • kunna genomföra ett samtal mer effektivt, oberoende av samtalets innehåll
 • kunna styra samtalet med frågeteknik och beslutsteknik
 • kunna hantera arga och missnöjda kunder enklare och mer effektivt och med mindre egen stres

Läs mer här

 

 Contact Center Management - effektiv ledning av kundcenter

Två dagar för dig som leder och planerar arbetet i ett kontaktcenter.


Under två intensiva dagar lär du dig:

 • Ta fram effektiva planer för att bibehålla konstanta servicenivåer
 • Tillförlitligt prognosticera bemanningsbehov
 • Förstå och förklara de unika förutsättningarna i ett kontaktcenter 
 • Ta fram de bästa nyckeltalen och målen för ditt kontaktcenter ska nå framgång
 • Hitta de individuella målen som ger rätt beteende hos medarbetarna
 • Hantera flera kommunikationskanaler
 • Leva upp till kundens förväntning
 • Förbättra resultatet och minska kostnaderna

Läs mer och anmälan

 

Support Center Teamleader

17-18 april Göteborg,  4-5 december Stockholm, 14-15 december Sundsvall,

Två dagar för dig som arbetar med leda personal och uppföljning av support

Du lär dig

 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet - KPI - Nyckeltal för verksamheten

 

Läs mer och anmälan

 

RAMAVTAL

Genom samarbetet med BiTA Service Management kan CCI leverera utbildningar inom ramavtal. 

Via Kammarkollegiet som formell underleverantör:

 • Programvaror och tjänster 2014: Grundläggande IT (via Cybercom)
 • Managementkonsulttjänster 2014 
 • IT-utbildning
 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter (via eWork)

Övriga:

 • Region Östergötland
 • Landstinget i Uppsala Län
 • Region Jönköping
 • Sollentuna kommun
 • Bolagsverket
 • Riksgälden
 • Inera (via partner)
 • Statens Tjänstepensionsverk (SPV)

Välkommen! 

 

Peter Hero  
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fyll i formuläret nedan för att göra din deltagaranmälan.

 

Kunskapsfrukost om GDPR och IT 17 oktober i Göteborg,  08.00-10.00!

Hur arbetar IT med GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft som lokala lagar den 28:e Maj 2018. Många är medvetna om lagen, dess innehåll och dess konsekvenser. Mycket av de öppna diskussionerna kring lagen handlar om vad den är eller vad en Dataskyddsombud (DPO) skall göra. Vi fokuserar på nästa steg; Hur kan IT stötta verksamheten i arbetet med att efterleva GDPR?

 IT behöver också gör anpassningar för att uppfylla lagen och utmaningen ligger i att göra detta på ett kostnadseffektivt. På kunskapsfrukosten kommer vi att beröra två punkter som är en delmängd av en kommande kurs kring GDPR i praktiken för IT; Ramverk för ITs arbete med GDPR samt hur sourcing hanteras relaterat till GDPR.

Här anmäler du dig, klicka!

Vill du gå på kunskapsfrukost med SSI i Göteborg eller Stockholm, kontakta Peter Hero:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 

 Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till en av våra kurser.

 

Nyhetsbrev från CCI

CCI Dialog– erfarenhetsmöten för CallCenter Institutes medlemmar.
 

CCI Dialog är en exklusiv nätverksaktivitet för våra medlemmar.


I sina roller som kundtjänst- eller callcenteransvariga känner många av våra medlemmar att de ofta är ensamma med de bekymmer och utmaningar vardagen bjuder. Ofta finns behov av att ha någon att diskutera med, ta del av hur andra löst situationer eller få inspiration till hur man kan utveckla sig själv eller sin verksamhet. Genom CCI Dialog ges våra medlemmar möjligheten att diskutera och utbyta erfarenheter i en mindre grupp.

CCI Dialog träffas fyra gånger per år, en halvdag varje gång, och träffarna är utformade som kombinerade seminarier, studiebesök och samtalsforum. Varje träff har ett tema som belyser något som är nytt och intressant eller något som deltagarna efterfrågat. Träffarna arrangeras antingen i CCIs lokaler eller hos någon av CCI Dialogs gruppmedlemmar i form av ett studiebesök.

Varje CCI Dialog-grupp är begränsad till 12-15 personer. När en grupp uppnår maxantalet deltagare startas en ny grupp.Målet är också att etablera CCI Dialog-grupper på skilda geografiska platser.

Möjligheten att medverka i CCI Dialog är reserverad för medlemmarna i CallCenter Institute. CCI Dialog är en medlemsförmån och därför kostnadsfritt för CCIs medlemmar.

Om du vill utnyttja denna förmån och medverka i CCI Dialog kontaktar du oss, antingen på telefon 0730-350 252 eller kontakta Lars-Ola Lundqvist på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Kommande SSI-dialoger 2017 

7 juni Scania IT, Södertälje

14 juni Region Jönköping 

20 september Inera Stockholm 

29 september LKDATA Linköping 

18 oktober H&M Stockholm 

  

Call Center Institutes medlemskap


Tillsammans med våra medlemmar skapar vi ett av Sveriges största nätverk inom kundservice för kompetenta medarbetare och framgångsrika kundrelationer. Som medlem får du många kontaktmöjligheter för utbyte av erfarenheter med kollegor i branschen. Vi erbjuder dig och ditt företag utvecklande och inspirerande aktiviteter samt förmånliga erbjudanden via vårt nätverk och våra partners. Då våra medlemmar är vår absolut största resurs eftersträvar vi en kontinuerlig dialog med dig som medlem.

Medlemskapet är inte personligt utan tillhör organisationen där ni kan byta kontaktpersoner när ni så önskar. Detta är inte en skattepliktig förmån och man betalar en ”serviceavgift”. Det gäller i tolv månader från det datum det tecknas och förnyas automatiskt efter 12 månader om inte uppsägning skett. Det finns tre olika typer av ”medlemskap och för kontaktpersonerna gäller nedan förmåner.

Medlemsförmåner kontaktpersoner

 • Möjlighet att närvara på nätverksträffar vid 4 tillfällen per år 
 • Kostnadsfria kunskapsfrukostar och seminarier 
 • Tillgång till exklusiv inloggningsskyddad information på webbsidan
 • Tillgång till HDI USAs medlemssida med rapporter och artiklar om service och support
 • Möjlighet att delta i diskussioner via Linkedin: SSI-Dialog network for IT-supportmanagers
 • SSI arbetar också aktivt tillsammans med dig som medlem för att öka de lokala beslutsfattarnas förståelse för branschen, en bransch med stor potential men som kräver forskning, högre studiemöjligheter m.m

Som medlem får ni även rabatterade priser med 10 % på:

 • Utvalda utbildningar
 • Konferenser

Prova-på-erbjudande!
Om du är osäker och först vill veta vad nätverksträffarna kan ge dig och din organisation ger vi möjlighet att närvara på en nätverksträff utan kostnad! (Observera att erbjudandet inte kan nyttjas flera gånger av samma organisation.) För mer info kontakta Peter Hero Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0707-94 55 00

Här finner du de olika medlemsalternativen för dig eller ditt företag.

Individuellt medlemskap – 2 900 SEK
För mindre företag finns det möjlighet att teckna Individuellt medlemskap. Medlemskapet är personligt och innebär att endast den angivna kontaktpersonen utöver medlemsförmånerna ovan får rabatt på CCI/SSI-egna kurser, konferenser, publikationer.

Företagsmedlemskap - 4 900SEK
Vid tecknande av Företagsmedlemskap har två namngivna kontaktpersoner tillgång till samtliga förmåner ovan. Utöver medlemsförmånerna ovan får alla på företaget rabatt på CCI/SSI-egna kurser, konferenser, publikationer.

Plusmedlemskap - 7 900 SEK
Vid tecknande av Plusmedlemskap har tre namngivna kontaktpersoner tillgång till samtliga förmåner ovan. Utöver medlemsförmånerna ovan får alla på företaget bättre rabatt på CCI/SSI-egna kurser, konferenser och publikationer.

Kontaktperson har vid förhinder självklart alltid möjlighet att anmäla en kollega som ersättare på nätverksträffarna oavsett typ av medlemskap. Vill man på en nätverksträff närvara med fler än vad medlemsnivån tillåter kan man göra det i mån av plats, då till en engångskostnad av 1000kr/person och nätverksträff.

För att teckna medlemskap kontakta Peter Hero Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0707- 94 55 00